Proficiat, je reservatie is geslaagd.
Wees tijdig aanwezig!

Kijk zeker nog eens of de leerkracht op dat moment aanwezig is voor feedback!