Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende | #vktielt #OneTeam #NoRefNoGame

Protocol heropstart voetbal

Hieronder vindt u alle regels omtrent de heropstart van het voetbal.
Onderaan kunt u ook een pdf document downloaden.

Goude regels

Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die tijdens de zomermaanden geen wedstrijden willen leiden omwille van persoonlijke redenen gerelateerd aan het Corona-virus nemen verlof via de normale procedure.

Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die zich voorafgaand aan het uitvoeren van hun aanduiding ziek voelen zeggen hun wedstrijd af via de normale procedure.

 • Voor ieders individueel gedrag blijven de gouden basisregels van toepassing; Het respecteren van de hygiënevoorschriften & veiligheidsafstand.

Wedstrijden

Vooraf

Scheidsrechters en assistenten die samen naar een wedstrijd gaan, dragen in de wagen best een mondmasker, zo luidt het protocol.

Een welkomstdrankje op de club kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun verantwoordelijkheid.

 • Bij het betreden van de kleedkamer dient de scheidsrechter onmiddellijk enkele zaken na te kijken: o De kleedkamer is voldoende groot om de hygiëneafstand te bewaren.
  o Aanwezigheid van desinfecterende handgel.
  o Kleedkamer, stoelen, banken, tafels, douches, wasbakken en sanitair zijn proper en ontsmet.
 • Indien niet oké, vraagt de scheidsrechter aan de bezochte club om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

➔ Kleedkamer is te klein: andere kleedkamer. Indien niet mogelijk: gebruik van een mondmasker.

➔ Geen handgel: onmiddellijk te voorzien.

➔ Niet hygiënisch: onmiddellijk door de bezochte club in orde te brengen.

Indien dit niet oké is bij aankomst, steeds per mail het secretariaat op de hoogte brengen.

Wat zegt het protocol nog verder over de maatregelen voorafgaand de wedstrijd?: 

 • Dranken (water, sportdrank) kunnen enkel genuttigd worden door middel van kleine flesjes die ongeopend door de bezochte club aangeboden worden. Let er op dat geen flessen, drinkbussen, … gedeeld worden.
 • Bij de betaling van de vergoeding en verplaatsingskosten wordt gevraagd dit in een gesloten omslag te laten overhandigen om directe aanrakingen met cash geld te vermijden.
 • Het nazicht van het terrein gebeurt enkel door de ref; in trio-arbitrage dus zonder begeleiding van de assistent-scheidsrechters.
 • Geen enkele andere persoon dan de door het Bureau Arbitrage aangeduide scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, een aangeduide official van het Bureau Arbitrage en de afgevaardigde van thuisploeg en bezoekers zijn in de kleedkamer toegelaten. Daar wordt steeds de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Indien niet mogelijk worden mondmaskers gedragen.
 • Voorafgaande massage/verzorging door een kine van één van de clubs is niet toegelaten.
 • Wedstrijdblad: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan dat deze is ontsmet. Na elke manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting herhaald. De bezochte club zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe.
 • Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de ref maar worden getoond door de afgevaardigde die een mondmasker draagt.
 • Nazicht van de uitrusting: deze gebeurt vanop anderhalve meter afstand; in de buitenlucht en zonder aanrakingen.
 • Wedstrijdbal, reserveballen, …: navraag doen of deze zijn ontsmet.
 • Spelers begeven zich voor de wedstrijd rechtstreeks naar het speelveld. Er is geen line-up.
 • Bij het betreden van het speelveld begeven beide assistent-scheidsrechters zich onmiddellijk naar het doel ter controle en dan naar hun startpositie. Ze vergezellen de ref niet naar het aftrappunt.

Tijdens de wedstrijd

 • De toss gebeurt door de scheidsrechter en beide kapiteins. De anderhalve meter afstand wordt daarbij gerespecteerd.
 • Andere personen (bv. schenkers van een wedstrijdbal, sponsors, …) respecteren strikt de afstandsregel van anderhalve meter.
 • Vervangingen: worden gemeld vanop minimum anderhalve meter afstand. De assistent-scheidsrechter blijft ook deze afstand respecteren ten opzichte van de invaller en raakt deze niet aan.
 • De assistent-scheidsrechter waakt er over dat de anderhalve meter tussen hem en de personen in de technische en neutrale zone steeds gerespecteerd blijft.
 • Indien niet alle wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend met de anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining.
 • Afdwinging van de anderhalve meter afstand bij het gebruik maken van disciplinaire maatregelen. Verbale opmerkingen, gele en rode kaarten worden gegeven met respect voor de afstandsvoorschriften.
 • De ref benadrukt voor de wedstrijd dat hierop strikt zal worden toegekeken en overtredingen zullen worden bestraft.
 • Respecteer na het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de kleedkamers de anderhalve meter afstand. 3.3.

Na de wedstrijd

 • Nemen van een douche: inachtneming van de hygiënemaatregelen inzake gebruik en ontsmetting.
 • Invullen wedstrijdblad: wordt bij voorkeur thuis gedaan en dit onmiddellijk bij aankomst op de woonplaats.
 • Vergewis u van de juistheid van de gegevens met de afgevaardigden vooraleer de accommodatie te verlaten.
 • Indien toch invulling ter plaatse: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan dat deze is ontsmet. Na elke manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting herhaald. De bezochte club zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe.
 • Een drankje/hapje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun verantwoordelijkheid.

jordyvermeire

Voorzitter Vriendenkring Scheidsrechters Tielt

11 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder