Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende | #vktielt #OneTeam #NoRefNoGame

Beste observer, 
Beste (assistent-)scheidsrechter, 

We stappen met zijn allen het nieuwe jaar 2021 in. Naast alle wensen die ongetwijfeld worden uitgewisseld, wil ik graag nog de mijne toevoegen. 

Ik wens u en uw dierbaren een in de eerste plaats gezond Nieuw Jaar toe. Waar die formulering vroeger misschien nog al eens als gemeenplaats werd gebruikt, klinkt ze dit jaar luider dan ooit. Wanneer we onze gezondheid meehebben is automatisch al veel mogelijk, daar zijn we allemaal keihard mee geconfronteerd en zijn vele andere zaken misschien wel tot hun ware proporties herleid. Ik wens u dan ook alle voorspoed toe op familiaal vlak en dat ook professioneel of op studievlak alle zaken mogen meezitten. 

Voor iedereen onder ons zal het afgelopen jaar als het meest bevreemdende in ons geheugen gebrandmerkt worden. Ieder van ons is op één of andere manier geconfronteerd geworden met dat verschrikkelijke virus. Ieder van ons heeft een impact gevoeld op zijn persoonlijk leven: familiaal, sociaal, beroepshalve, tijdens de studies. 

Het past meer dan ooit bij het begin van het nieuwe jaar even stil te staan en zij die ons ontvallen zijn te herdenken. Het is het moment om die velen, die elk op zijn of haar manier hebben bijgedragen aan de zorg voor anderen, in wat voor functie dan ook, dank te zeggen. 

Uiteraard werd ook onze geliefde arbitrage zwaar verstoord. Het seizoen 2019-2020 en het lopende 2020-2021 zijn halve (of zelfs nog dat niet) seizoenen geweest. Onze werking is grondig verstoord, onze wedstrijden zijn weggevallen. De vele vergaderingen en trainingen, naast het inhoudelijke ervan, toch ook steeds momenten van samenkomen en vriendschap, zijn ons afgenomen. Geen PAV, geen Referee Day, geen voetbaltornooi, geen quiz, geen bijeenkomsten van Vriendenkringen, …. Het lijstje van afgelastingen is lang en indrukwekkend. 

Maar toch wil ik hier ook de uitdrukkelijke wens (en het geloof erin) uitdrukken dat 2021 ons op sportief vlak in het algemeen en op arbitraal vlak in het bijzonder vele mooie dingen mag brengen. De dingen komen terug goed. Ik hoop dat we met zijn allen samen kunnen verder werken aan de uitbouw van de arbitrage in West-Vlaanderen. Dat iedereen daar zijn of haar steentje kan aan bijdragen en dat we verder kunnen werken aan onze ambities en op de ingeslagen weg kunnen verder gaan. Dat we samen de positieve zaken kunnen vieren en de ongetwijfeld ook aanwezige hindernissen samen kunnen overwinnen. 

Want ik weiger te geloven dat 2020 een verloren jaar is geweest. Er is door heel veel mensen, vaak in moeilijke omstandigheden en achter de schermen, hard gewerkt. Het lijstje oogt mooi, met het risico er te vergeten: 

  • • De invoering van het systeem van de open aanduidingen. 
  • • De verhoging van de vergoedingen. 
  • De verdere professionalisering van de Beloftenwerking, met talrijke promoties binnen de provincie en naar de hogere afdelingen als gevolg. 
  • • De uitbouw van het systeem van Referee Ambassadors. 75 clubs beschikken intussen over die belangrijke schakel tussen clubs en refs. 
  • • De nauwe opvolging van nieuwe AR’s. 
  • • De verdere uitbouw van de cursus-kandidaat ref en de Referee in One Day, gekoppeld aan een doorgedreven begeleiding van nieuwe refs. 
  • • De digitalisering van het lesmateriaal en de terbeschikkingstelling van presentaties door de Head Instructors. 
  • • De vernieuwde brochure met de Spelregels. Een schot in de roos. 
  • • De zeer goede samenwerking met de Bedrijfssportbond. 
  • • De installatie van het Aanspreekpunt Integriteit. 

Bij een Nieuwjaarsbrief horen ook woorden van dank en appreciatie. 

Een woord van dank wil ik richten aan het secretariaat. Dank aan Nancy, Ilse, Bo, Marijke, Jurgen en Bart. 

Dank ook aan Kris Bellon en zijn team, aan Stijn Hutsebaut en Yvan Longin voor de ondersteuning vanuit het hogere kader. Ik meen te mogen zeggen dat de samenwerking met onze provincie zeer goed verloopt. 

Dank aan de collega-voorzitters uit de andere provincies voor de aangename en constructieve samenwerking. 

Dank aan de Liga, de bedrijfssportbond, het Provinciaal Comité voor de samenwerking. 

Dank aan alle observers voor hun dagelijkse inzet om vijfhonderd refs en AR’s te coachen, te begeleiden en te ondersteunen. 

Uiteraard dank aan elke ref en assistent-ref voor de dagelijkse inzet. Elk draagt zijn of haar steentje bij aan het succes van de arbitrage. Zonder jullie geen kwalitatief hoogstaande arbitrage in West-Vlaanderen. 

Want vergeet niet: alleen ga je sneller maar samen ga je verder. Ook in 2021. 

Pascal Engels 

Voorzitter 

Bureau Arbitrage West-Vlaanderen 

Categorieën: Bureau Arbitrage

jordyvermeire

Voorzitter Vriendenkring Scheidsrechters Tielt

3.171 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder